Посета оператору Exe Net из Ниша

18.08.2017

Представници РАТЕЛпосетили су још једног оператора који се бави пружањем услуге приступа интернету и дистрибуцијом медијских садржаја. Exe Net из Ниша je један од ређих оператора у Србији који нуди могућност приступа интернету путем оптичке мреже, који се може оценити као најпоузданији и најбржи.

„Велики број оператора који су регистровани код РАТЕЛ-а, пружа упоредо услуге дистрибуције медијских садржаја, приступу интернету и фиксну телефонију. Посебно поздрављамо улагања којима се корисницима омугућава пристип овим услугама путем оптичке инфраструктуре. За развој електронских комуникације у Србији је битно да што више регионалних оператора учествује у тржишној утакмици, јер они добро познају потребе корисника на локалном нивоу.“ рекао је др Владица Тинтор, директор РАТЕЛ-а.

РАТЕЛ ће у домену своје регулаторне, надзорне и административне делатности, контролисати рад свих оператора у интересу корисника и општег развоја свих подручја у Србији. Од њих се очекује и даље улагање у развој електронских комуникација - од технолошког, па све до улагања у подизање свести корисника о њиховим правима и обавезама.