Портал гео-приказа WiFi базних станица у Републици Србији

08.06.2020

Пратећи трендове све веће употребе гео-алата у приказивању разноврсних података, РАТЕЛ је обезбедио јавни приказ радио-станица у нелиценцираним фреквенцијским опсезима, односно бежичних приступних тачака WiFi (WiFi acces point односно AP или WAP) на територији Републике Србије и то преко Веб портала:

https://eki.ratel.rs/smartPortal/RatelWiFiLokacije

У оквиру законских овлашћења, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге води евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга. У нелиценцираним фреквенцијским опсезима оператори могу регистровати следеће мреже: WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) MHz и (5470-5725); BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсегу (5725-5875) MHz.

WiFi тачке које су приказане обухватају радио станице регистрованих оператора који пружају одговарајућу електронску комуникациону услугу као и регистроване радио станице физичких лица.

Користећи геолокацију, могу се проверити  приступне WiFi тачке које  налазе у близини или на месту које планирате да посетите. Такође апликација пружа могућност филтрирања података по више критеријума као и обележавање територије, цртање и штампу мапе.

Детаљна база свих уписаних радио станица у овим фреквенцијским опсезима се налази на интернет страници: http://registar.ratel.rs/sr/reg215? а евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга на интернет страници http://registar.ratel.rs/sr/reg201