Покривеност сигналом мобилне телефоније, cтање на дан 30.9.2019. године

20.12.2019

Услуге мобилне телефоније у Републици Србији пружају три оператора:

  • Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd;
  • TELENOR D.O.O. BEOGRAD;
  • VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD).

Сва три оператора поседују појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција на основу јавног надметања (лиценце) за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже на технолошки неутралној основи у следећим радио-фреквенцијским опсезима:

  • 791-821/832-862 MHz;
  • 890-915/935-960 MHz;
  • 1710-1780/1805-1875 MHz;
  • 1900-1915 MHz (овај опсег оператори још увек не користе);
  • 1920-1965/2110-2165 MHz.

Оператори користе GSM (2G), UMTS (3G) и LTE (4G) технологију.

На основу сета улазних података добијених од стране оператора о активним базним станицама у мрежи, коришћењем предикционог модела Рател-а, у наставку је за сваког од оператора дат:

  • преглед броја активних локација базних станица и преглед броја базних станица по технологији/фреквенцији (Табела 1);
  • упоредни приказ покривености територије и становништва по технологијама изражен у процентима (Табела 2);
графички приказ покривености сигналом мобилне телефоније по технологијама GSM/UMTS/LTE (Приказ мобилних мрежа оператора).