Одлагање почетка примене преносивости бројева у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији

30.11.2012

Правилником о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији („Службени гласник Републике Србије“ број 52/11) предвиђено је да његова примена почне 1.12.2012. године.

Телеком Србија а.д. је у свом допису обавестио Републичку агенцију за електронске комуникације да у овом тренутку, због сложених административно-техничких питања, још увек није у могућности да са сигурношћу одреди тачан датум када ће бити спреман за увођење преносивости броја у својој фиксној мрежи, али да интензивно наставља са свим започетим активностима неопходним за имплементацију ове услуге.

Узимајући у обзир постојећу ситуацију, Агенција одлаже оперативни почетак примене преносивости бројева у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији, а о тачном термину корисници ће бити накнадно обавештени.