Обавештење операторима електронских комуникација који пружају услугу приступа интернету и/или услугу дистрибуције медијских садржаја

09.03.2023

Обавештавамо операторе електронских комуникација који пружају услугу приступа интернету и/или услугу дистрибуције медијских садржаја да је Портал о заступљености наведених услуга отворен за унос података за 2022. годину до 28. априла 2023. године.

Оператори којима су креденцијали за приступ додељени прошле године приступају Порталу са истим креденцијалима (корисничко име и лозинка).

Оператори који су започели пружање наведених услуга током 2022. године добиће креденцијале за приступ Порталу путем електронске поште.