Нoвих 7 сензора у мрежи ЕМФ РАТЕЛ

30.06.2020
РАТЕЛ наставља развој система ЕМФ РАТЕЛ за континуално праћење нивоа електромагнетског поља “Electromagnetic Fields-EMF“ у 2020. години. Након што је мрежа сензора у марту проширена са 15 локација, сада се у систем имплементира 7 нових сензора и то у 4 нова града: Чачак (3), Горњи Милановац (2), Ариље (1) и Аранђеловац (1). 

До сада је инсталирано 49 сензора, у 22 града у Србији. Градске управе препознале су значај праћења нивоа електромагнетског поља и подржале Рателову иницијативу за постављање сензора, чиме су показале друштвену одговорност у заједничкој делатности одржања екологије и здравља грађана.

Систем ЕМФ користи мрежу сензора преко којих се обавља континуално и дуготрајно праћење нивоа укупног електричног поља које потиче од електронских комуникационих мрежа и опреме ради процене изложености опште популације овим пољима. Сензори се постављају у зонама повећане осетљивости као што су школе, вртићи, домови здравља, болнице, студентски домови.

Рател позива све општине које се до сада нису одазвале позиву за учешће у пројекту ЕМФ РАТЕЛ или нису предложиле локације од интереса да то ураде у наредном периоду. Након тога, инжењери из агенције обишли би локације и поставили сензор за мерење нивоа електромагнетског поља у зонама повећане осетљивости. Предлоге можете послати на електронску адресу  ratel@ratel.rs.

Грађани могу путем интерактивног портала http://emf.ratel.rs/ приступе локацијама на којима су постављени сензори за мерење нивоа електромагнетског поља и сами провере  мерне резултате на локацијама од интереса.