Нови Управни одбор РАТЕЛ-а

04.04.2016
31. марта 2016. године истекао је мандат досадашњим члановима Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Управни одбор је у претходних пет година радио у саставу:

- професор Јован Радуновић, председник,
-
др Здравко Станимировић, заменик председника,
-
професор Мирослав Дукић, члан,
-
професор Владе Милићевић, члан,
-
мр Вук Вујовић, члан.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије, донетом 3.3.2016, за нове чланове Управног одбора именовани су:

- Драган Ковачевић, председник,
- Петар Стијовић, заменик председника,
- Данка Мартић, члан,
- др Владимир Крстић, члан,
- професор Дејан Марковић, члан.

Одлука је објављена у Службеном гласнику РС број 20/16 од 3.3.2016, а петогодишњи мандат нових чланова Управног одбора почиње 1. априла 2016. године.