Нови трендови у саобраћајним и комуникационим технологијама - Сарајево 2022

03.06.2022

Представници Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге  учестововали су на дводневној Међународној конференцији „Нови трендови у саобраћајним и комуникационим технологијама“ са овогодишњим тематским фокусом и радним поднасловом „Дигитална трансформација и одрживи развој у поштанско-логистичким системима“. Конференција се одржала у Сарајеву, у организацији Факултета за транспорт и комуникације и Института за транспорт и комуникације у Босни и Херцеговини, а окупила је професоре, научнике и експерте у области саобраћаја и комуникација из земаља региона.

Након свечаног отварања Конференције и обраћања високих представника БиХ, министра за саобраћај и комуникације, министарке за науку и младе Кантона Сарајево, као и ректора Универзитета у Сарајеву одржане су три уводне презентације од стране Марјана Освалда, заменика председника Светског поштанског савеза, др Николе Трубинта, потпредседника CERP-a и једног од представника РАТЕЛ-а, као и проф. др Нина Ћорића, председника Већа Агенције за поштанске услуге БИХ.

Један од кључних циљева Конференције било је промовисање иновативних решења у области саобраћаја и комуникација уз умрежавање научних и практичних ресурса, а била је организована у 4 сесије на којима је представљено 25 радова у области поштанског саобраћаја и логистичких система, као и изазова дигиталне трансформације у Европи.

Теме радова су биле разноврсне и иновативне, а понуђена су и занимљива решења која имају за циљ подстицање поштанских оператора да благовремено предузимају активности како би што боље и ефикасније одговорили новим изазовима, у које, према европској агенди и стратегији Европске комисије до 2050. године, пре свега спада одрживи развој, заштита животне средине, смањење емисијe штетних гасова, примена зелених технологија у поштанском саобраћају итд.

Такође, анализирани су системи који се надовезују на поштански саобраћај попут логистичких система, друмског транспорта и авио транспорта, као и веће ефикасности интермодалног транспорта.

На Конференцији су, између осталих, презентовани и радови представника РАТЕЛ-а на следеће теме: “Неки аспекти дигиталне трансформације у поштанском сектору“, заједнички рад проф. др Младенке Благојевић са Саобраћајног факултета у Београду, проф. др Дејана Марковића, члана УО РАТЕЛ-а и Драгана Пејовића, директора РАТЕЛ-а, као и: „Утицај дигитализације на трансформацију поштанских и логистичких система,“ групни рад др Николе Трубинта, као представника РАТЕЛ-а, у сарадњи са Миленом Ниновић и Славишом Думнићем, представницима Факултета техничких наука у Новом Саду.

У раду скупа учествовали су представници регулатора, оператора Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, представници државних институција, академске заједнице, званичника БиХ, CERP-a и UPU-а.