Нови оператор инфраструктурних услуга “Cetin”

08.07.2020

У евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга коју води и одржава РАТЕЛ, од 1.7.2020. године уписан је нови инфраструктурни оператор Cetin doo који је настао издвајањем дела телекомуникационе инфраструктуре оператора Теленор Србија у независну компанију.

Теленор Србија ће и даље наставити са обављањем делатности  електронских комуникација кроз пружање услуга корисницима у складу са правима и обавезама из постојећих лиценци, решења и појединачних дозвола издатих од стране РАТЕЛ-а.

Пословање новог оператора Cetin doo биће усмерено на унапређење квалитета телекомуникационе инфраструктуре и примену нових технологија, чиме се дугорочно подстиче конкуренција на тржишту електронских комуникација у Републици Србији, што је један од најважнијих циљева РАТЕЛ-а.

Више детаља о мрежама и услугама за које је евидентиран нови оператор Cetin doo на следећем линку: http://registar.ratel.rs/sr/reg201?