Неовлашћено коришћење радио-фреквенцијског спектра

18.10.2011
Неовлашћено коришћење радио-фреквенцијског спектра ствара економску неравноправност на тржишту радиодифузних услуга, омета рад легалних корисника радио-фреквенцијског спектра и угрожава безбедност ваздухопловног саобраћаја, као и рад других виталних служби које користе овај вид комуникација.

У складу са законским овлашћењима Републичка агенција за електронске комуникације је предузела и континуирано предузима одговарајуће мере за прекидање рада ФМ и ТВ радио станица, чије емисије се откривају приликом контроле радио-фреквенцијског спектра, а за које нису издате појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција, као ни дозволе за емитовање програма. Агенција је покренула одговарајуће поступке за санкционисање ималаца наведених радио станица.

Листа ФМ и ТВ радио станица неовлашћених корисника радио-фреквенцијског спектра, ажурирана 17.10.2011:

1. Радио Рака Ешингер, Лазаревац
2. Радио Космос, Лазаревац
3. Радио Линк, Ваљево
4. Радио Крајина, Футог
5. Радио Орион, Инђија
6. Радио Кабанова, Земун
7. Радио Ваки, Земун
8. Радио МС, Нови Сад
9. Радио Зец (Хит), Нови Сад
10. Радио Антена, Нови Сад
11. Радио Boss, Нови Сад
12. Радио Рома, Врање
13. Радио Дуга, Трговиште
14. Радио Шане, Прово
15. Радио Новосадски фолк радио, Нови Сад
16. Радио Балкан, Београд (на више локација по Србији)
17. Радио 90, Хајдуково
18. ТВ ТНТ, Бела Црква
19. Радио ББ, Сомбор
20. Радио Минић, Куршумлија
21. Радио 103, Суботица
22. Радио Падина, Падина
23. Радио Оскар, Врчин
24. Бошњачка ТВ, Нови Пазар
25. Радио Boss, Сурчин
26. Радио Култ, Пожаревац
27. Радио Народни, Београд
28. Радио Енигма, Пријепоље
29. Радио Делфин, Сремска Митровица
30. ТВ Палма, Земун
31. Радио Ашкали, Нови Сад
32. Радио Ибис, Меленци (Зрењанин)
33. Радио Икс, Ваљево
34. ТВ Ашкали, Нови Сад
35. Радио АС, Велика Плана
36. ТВ Дуга, Трговиште
37. Радио Народни, Апатин
38. Радио Некст, Прово
39. Радио Долче, Београд
40. Радио Антена, Београд
41. Радио Фантом, Меленци
42. Радио Херц, Сурчин
43. Радио Топлица, Београд
44. ТВ А&S Music, Смедеревска Паланка
45. Радио Скала, Нови Сад
46. Радио Патак, Апатин
47. ТВ Марш, Ваљево
48. ТВ Cronic, Ваљево
49. Радио Сутон, Нови Сад
50. Радио Завичај, Лазаревац
50. KTV Зрењанин