Начин подношења документације

16.11.2020

У циљу заштите, сузбијања настанка и ширења  вируса COVID-19, обавештавамо кориснике да од уторка 17.11.2020. године није могуће лично достављање приговора и осталих врста дописа (докумената) у службене просторије Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ. Сва писмена могу се доставити путем електронске поште на pisarnica@ratel.rs  или редовном поштом. Такође, доступне су и корисничке апликације путем службене интернет странице РАТЕЛ-а на следећој вези http://portal.ratel.rs/sr.

Kористимо прилику да се захвалимо корисницима на разумевању, савесном и одговорном понашању у новонасталим околностима. РАТЕЛ ће благовремено обавестити јавност у наредном периоду о евентуалним изменама и допунама овог упутства.