Мишљење Министарства културе, информисања и информационог друштва о примени Правилника о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција

18.07.2011

Министарство културе, информисања и информационог друштва је Републичкој агенцији за електронске комуникације доставило мишљење о начину примене Упутства са елементима техничког решења у зависности од врсте радио-комуникацијске службе које је саставни део Правилника о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција.


Републичка агенција за електронске комуникације ће приликом издавања појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција поступати у складу са мишљењем ресорног министарства.

Мишљење
Допунско мишљење