Квартални подаци о стању тржишта електронских комуникација

01.11.2016

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге отпочела је прикупљање кварталних података о стању на тржишту електронских комуникација у Републици Србији. Пракса прикупљања и објављивања кварталних података постоји у многим европским земљама, a од 2016. године РАТЕЛ такву праксу уводи и у Србији.

Преглед тржишта електронских комуникација за 1. и 2. квартал 2016. године