Јавни позив операторима да се изјасне о условима коришћења CLL технологије у Републици Србији

28.12.2017
Имајући у виду заинтересованост оператора мобилних мрежа да крајњим корисницима пружају електронске комуникационе услуге на фиксној локацији коришћењем капацитета својих мобилних мрежа (Cellular Local Loop - CLL), интерес корисника, обим инвестиција, као и евентуалне последице које већа заступљеност овог техничког решења може имати на тржиште електронских комуникација у Републици Србији, Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је дана 28.12.2018. године, објавила Јавни позив операторима електронских комуникација и покренула поступак промене услова под којима се операторима јавних мобилних комуникационих мрежа, дозвољава пружање електронских комуникационих услуга на фиксној локацији, коришћењем CLL технологије.

Текст Јавног позива можете преузети овде