Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време

14.11.2014
На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-11537/2014 од 01.10.2014. године, Одлукe директора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге бр. 1-03-111-3/14 oд 12.11.2014. године, члана 38. Статута Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“, бр. 59/10), чл. 4-7. Правилника о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, чл. 4. и 5. Правилника о поступку заснивања радног односа у Републичкој агенцији за електронске комуникације, а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге, директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге расписује Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време, чији интегрални текст можете преузети на овој страни.

Конкурс ће 14.11.2014. бити објављен и у дневном листу „Данас“.

Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време