Измена и допуна Стандардне понуде за међуповезивање са јавном фиксном комуникационом мрежом Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.

18.09.2012

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. извршило је измену и допуну Стандардне понуде за међуповезивање са јавном фиксном комуникационом мрежом Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту: Стандардна понуда).


Изменама и допунама Стандардне понуде цена позива из фиксне мреже „Телеком Србија“ а.д. према бројевима из опсега нумерације 800 у мрежи Оператора (друге националне мреже) проширена је на бројеве из опсега нумерације 8аб у мрежи Оператора. Поред тога, Стандардна понуда је допуњена одредбом о смањењу једнократне накнаде за међуповезивање за 90%, у случају када се приступне тачке налазе на истој локацији и када се за реализацију вода за међуповезивање не користи систем преноса.Стандардна понуда за међуповезивање са фиксном мрежом Телекома Србија