Драган Пејовић нови директор РАТЕЛ-а

26.08.2020

Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на својој  52. седници од 12. августа 2020. године, једногласно је изабрао Драгана Пејовића за новог директора РАТЕЛ-а на период од 5 година. Драган Пејовић дипломирао је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, Одсек за ПТТ саобраћај. Своје целокупно радно искуство провео је у струци, од тога и значајан период на високо позиционираним руководећим радним местима на којима је стекао широко искуство у области поштанског саобраћаја и услуга. На међународном плану активно је учествовао у организацији Пленарног заседања ERGP (European Regulators Group for Postal Services) y Београду, у новембру 2018. године, као и на Ванредном конгресу UPU (Universal Postal Union) одржаном у Женеви у 2019. године као члан делегације Републике Србије.

Мандат директора траје пет година, а избору је претходило расписивање и спровођење Јавног конкурса, на основу члана 19. Закона о електронским комуникацијама(„Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13 - одлука УС и 62/14, и 95/18 - др. закон) и члана 16. тачка 11) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16) и Одлуке Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге од 29.05.2020. године.

Др Владица Тинтор, досадашњи директор РАТЕЛ-а након петогодишњег успешног рада на развоју и утицају РАТЕЛ-а у домаћим и међународним оквирима одлази на нову дужност.