АНАЛИЗА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОПЕРАТОРА ЈАВНИХ КОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И УСЛУГА

18.01.2021

У оквиру надлежности које су регулисане Законом о електронским комуникацијама, Рател је почев од 2006. године успоставио и омогућио увид у јавно доступан регистар са евиденцијом оператора мрежа и услуга, а одговарајућим подзаконским актом су дефинисане врсте мрежа и услуга које се у њега уписују и о којима се води евиденција.

Од тада до данас, према подацима из Евиденције, број оператора и услуга се повећавао до 2013. године, а након тога анализа бележи опадање броја оператора углавном због укрупњавања, односно аквизиција мањих оператора од стране већих.

Што се тиче услуга, из године у годину оператори су уписивали све већи број услуга које пружају у сврху конкурентније понуде.  Најзаступљенија услуга, уједно и најтраженија, коју на тржишту електронских комуникација пружа највећи број уписаних оператора је услуга приступа интернету и интернет услуге.

Анализа показује да је највећи број  оператора који пружају услуге са додатном вредношћу (VAS услуге) у Евиденцију уписано у периоду  између 2016. и 2018. године, а након тога овај број опада, углавном због великог броја жалби и примедби корисника.

Закључак ове анализе, која је обухватила период од 2006-2020. године, је да је број уписа, односно брисања услуга/мрежа из Евиденције директна последица дешавања на тржишту, као и спровођење контрола РАТЕЛ-а.

У 2020. години је забележен рекордан број брисања мрежа и услуга што представља логичну последицу аквизиција које су се десиле током 2019. и 2020. године.

Комплетна  АНАЛИЗА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОПЕРАТОРА ЈАВНИХ КОМУНИКАЦИОНИХ  МРЕЖА И УСЛУГА У ПЕРИОДУ 2006-2020. ГОДИНА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА 2020. ГОДИНУ налази се на следећем линку:

Анализа евиденције оператора јавних комуникационих мрежа и услуга