88 ЕМФ сензора у 39 градова у Србији

11.10.2021

У оквиру друштвено одговорног пројекта „Систем за континуално праћење нивоа електромагнетског поља (Electromagnetic Fields)“ у Србији, који Рател развија од 2017. године, у мрежу сензора додато је још 15 нових, што даје збир од укупно 88 сензора који раде у 39 градова широм Србије.

Ова година је, као и 2020. година, била веома изазовна због пандемије COVID-19. Захваљујући сарадњи са локалним управама и институцијама које су учествовале у релизацији досадашњих активности на пројекту, РАТЕЛ je успешно реализовао планирано проширење у условима високог здравственог ризика и изолације. Планови су да се и у 2022. години настави са активностима у циљу проширења наведеног система, постављањем нових сензора у новим градовима и новим институцијама.

Да подсетимо, систем ЕМФ РАТЕЛ користи мрежу сензора преко којих се обавља континуално и дуготрајно праћење нивоа укупног електричног поља које потиче од електронских комуникационих мрежа и опреме.

РАТЕЛ кроз предметни пројекат јавно приказује резултате мерења нивоа електромагнетског поља, са циљем информисања и едукације грађана, што омогућава даљи развој комуникационих мрежа у Србији.

Локалне самоуправе у Србији такође препознају значај праћења електромагнетског зрачења, дозвољавајући постављање сензора на институције и објекте повећане осетљивости од електромагнетног зрачења као што су школе, болнице, предшколске установе, чиме је показана друштвена одговорност у заједничкој делатности очувања животне средине и здравља грађана.

Подаци о мерењима електромагнетских поља могу се видети на интерактивном порталу: http://emf.ratel.rs/, где су приказане локације на којима су постављени сензори, са вредностима измерених нивоа електромагнетских поља.