73 EMF сензора у 35 градова у Србији

17.12.2020

РАТЕЛ је на крају ове године завршио са постављањем предвиђеног броја  сензора у оквиру друштвено одговорног пројекта  „Систем за континуално праћење нивоа електромагнетског поља (Electromagnetic Fields)“ у Србији - EMF RATEL.

Годину  2020. започели смо са 15 сензора у марту, затим је 7 сензора постављено у јуну, а од тада до данас је умрежено још 25 ЕМФ сензора. Мрежа ЕМФ РАТЕЛ броји 73 сензора који су постављени у 35 градова широм Србије. Само у овако тешкој години инсталирано је 47 сензора што представља успех  имајући у виду услове у којима живи и послује цео свет.

ЕМФ РАТЕЛ је систем мреже сензора преко којих се обавља континуално и дуготрајно праћење нивоа укупног електричног поља које потиче од електронских комуникационих мрежа и опреме.

РАТЕЛ кроз пројекат EMF јавно приказује грађанима резултате мерења нивоа електромагнетског поља, са циљем информисања и едукације  стварајући добре услове за даљи развој комуникационих мрежа у Србији

 Градскe управe градова широм Србије су препознале значај праћења нивоа електромагнетског поља и дале Рателу подршку за постављање сензора, чиме су показале друштвену одговорност за здравље грађана.

Грађани могу да приступе подацима о мерењима електромагнетских поља на интерактивном порталу: http://emf.ratel.rs/ где се могу видети све локације на којима су постављени сензори, са вредностима измерених нивоа електромагнетских поља.