39. Постел

01.12.2021

 

На Саобраћајном факултету Универзитета  у Београду почео је са радом 39. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, „ПосТел 2021“. Иако се одржава у  онлајн  формату, број презентација и значај скупа за поштанску делатност остао је исти. На отварању су говорили др Небојша Бојовић, декан факултета,  Драган Пејовић,  директор Регулаторне  агенције  за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)  и  Зоран Ђорђевић, генерални директор ЈП „Пошта  Србије“

Директор РАТЕЛ-а, Драган Пејовић, представио је у свом поздравном говору приходе остварене на тржишту поштанских услуга и резултате поштанске делатности, као и планове и правце развоја електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности.

 „Поштанска делатност је 2020. години остварила приход од око 23,4 милијарде  динара, што је приближно 0,43%  у  бруто домаћем производу. Поштанске услуге у Републици Србији, другу годину заредом бележе раст прихода, који је у 2020. години износио преко 10%. Раст прихода је последица континуираног раста експрес и осталих поштанских услуга са стопом раста од 16,6 % у 2020. години , док је у последњих 5 година евидентиран раст за око 65,7%. Приход од универзалне поштанске услуге бележи раст у 2020. години (2,2%), док је у последњих 5 година приход порастао за око 11%. Другу годину заредом, нерегистрована писма која су најзаступљенија у УПУ са учешћем од 72,31%, у 2020. години бележе пад обима, који износи -1,57%. РАТЕЛ је сходно новим надлежностима из Закона о поштанским услугама, у 2020-2021. години отпочео: стручни надзор над поштанским операторима, посредовање у вансудском решавању спорова, давање сагласности на цене универзалне поштанске услуге ЈПО, као и ценовнике осталих поштанских оператора. Такође , РАТЕЛ је у 2021. години започео  са снимањем квалитета универзалне поштанске услуге-писмоносних услуга, а резултати ће бити објављени у оквиру Годишњег извештаја. У складу са акционим планом Стратегије развоја поштанских услуга за период 2021-2025. године , РАТЕЛ је почео да спроводи низ активности које ће допринети поспешивању конкурентности између поштанских оператора и унапређењу квалитета поштанских услуга“, рекао је Драган Пејовић отварајући скуп.

На ПосТел-у ће бити презентовани ауторски радови стручњака у области поштанског и телекомуникационог саобраћаја, подељени у три секције: Менаџмент процеса у поштанском и телекомуникационом саобраћају,  Поштански саобраћај, мреже и сервиси  и  Телекомуникациони саобраћај, мреже и сервиси.

 ПосТел организује Одсек за поштански и телекомуникациони саобраћај Саобраћајног факултета, а суорганизатори су: Јавно предузеће „Пошта Србије“, „Телеком Србија“ а. д. и РАТЕЛ. Покровитељи Симпозијума су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије. Више информација  о наведеном догађају могу се пронаћи  на следећем линку  http://postel.sf.bg.ac.rs