Prenos podataka i pristup Internetu putem mobilnih telefona u romingu

16. 06. 2011.

U želji da građanima Srbije pomognemo da prilikom putovanja u inostranstvo troškove korišćenja mobilnih telefona zadrže u prihvatljivim granicama, objavili smo tabele tarifa za roming sva tri domaća mobilna operatora. Međutim, moderni „Smart" telefoni novijih generacija (kao što su BlackBerry, iPhone i telefoni koji u sebi imaju instalirane operativne sisteme Android, Bada, Palm ili Windows Mobile), sadrže u sebi aplikacije koje zahtevaju vezu sa Internetom (na primer, automatsko ažuriranje softvera ili automatsku proveru elektronske pošte). Na taj način je moguće generisanje Internet saobraćaja bez znanja vlasnika telefona, a cene Internet saobraćaja u romingu se značajno razlikuju od cena nacionalnog saobraćaja.

Kad je reč o MMS porukama, u romingu se naplaćuju i dolazne i odlazne MMS poruke, a pored cene za slanje ili prijem MMS poruke u skladu sa tarifnim profilom korisnika, naplaćuje se i ostvareni prenos podataka, po uslovima i cenama za uslugu prenosa podataka u romingu.

Zbog svega navedenog, a da bi se izbegli veliki računi, građanima preporučujemo:

1. da provere cene svih vrsta usluga mobilne telefonije u romingu za zemlju u koju putuju, na sajtu svog operatora,
2. da se iz uputstva dobijenog prilikom kupovine svog „Smart" telefona detaljno upoznaju sa svim njegovim mogućnostima i načinima na koje se isključuju automatske procedure,
3. da se za razjašnjenje svih pitanja i nedoumica obrate korisničkom servisu svog operatora,
4. da mrežu na koju će se u stranoj zemlji priključiti biraju ručno (svaki mobilni telefon ima mogućnost automatskog i ručnog izbora mreže), u skladu sa tarifama svog operatora za tu temlju.
Naknadno reklamiranje visokog računa nije moguće, jer domaći operator plaća usluge ostvarene u romingu stranom operatoru u čijoj mreži je ostvaren saobraćaj.

Svi domaći operatori mobilne telefonije su na svoje sajtove postavili upozorenja i uputstva vezana za korišćenje „Smart" telefona u inostranstvu:

MTS: http://www.mts.telekom.rs/index.php/prenos-podataka-i-mms-poruka.965.html

Telenor: http://www.telenor.rs/sr/Privatni-korisnici/Roaming/Vazne-informacije/#tab3 (
kliknite na tab: oprezno sa korišćenjem interneta):

VIP: http://www.vipmobile.rs/usluge/roming-i-medjunarodni-pozivi/usluge.17.html