Uporedni pregled cena rominga mobilnih operatora na dan 03.07.2018. godine

Da bismo pomogli građanima Srbije da smanje troškove korišćenja mobilnih telefona tokom korišćenja godišnjih odmora i putovanja u inostranstvo, napravljene su tabele cena roming usluga sva tri domaća mobilna operatora.

Republika Srbija je potpisnica Sporazuma o sniženju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije (u daljem tekstu: Sporazum) prema kojem su maksimalne cene usluga rominga u državama potpisnicima Sporazuma određene do nivoa cena utvrđenih Uredbom o romingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama unutar Evropske Unije (Regulation (EU) No 531/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union).

U cilju realizacije Sporazuma Upravni odbor RATEL-a je doneo Odluku broj 1-03-021-146/14 od 25.12.2014. godine, kojom se određuju datumi početka i periodi primene maksimalnih veleprodajnih i maloprodajnih cena poziva, SMS-a, prenosa podataka i MMS-a, koje odgovaraju cenama iz pomenute Uredbe. Sada je na snazi treći period primene regulisanih cena rominga u državama potpisnicama Sporazuma koji je počeo 01.07.2017. godine.

Pregled obuhvata 50 država po sledećem redosledu: države potpisnice Sporazuma (Bosna i Herecegovina, Crna Gora i Republika Makedonija), države u okruženju, ostatak Evrope, Azija, Severna Amerika, Afrika.

Napomene:

1.Uvid u trenutno važeće tarife dat je na zvaničnim internet stranicama mobilnih operatora.
2.Cene govornih poziva date su u din/min, sa PDV-om, a minimalna obračunska jedinica data je u napomenama.
3.Cene poslatih SMS poruka date su u din/SMS-u, sa PDV-om, dok se primljene SMS poruke ne naplaćuju.
4.Cene GPRS saobraćaja date su u din/100 KB (din/KB), sa PDV-om, a minimalna obračunska jedinica data je u pregledu tarifiranja.
5. Odlazni pozivi kod prepaid pretplatničkog odnosa mogu se ostvarivati na dva načina:
•I Putem CAMEL protokola, gde je korisnicima omogućeno pozivanje u romingu jednostavnim biranjem željenog broja u međunarodnom formatu, koji uključuje prefiks za međunarodni poziv, za kojim sledi kod zemlje, mrežna grupa bez vodeće nule i pretplatnički broj (npr. +381 11 123xxxx).
• II Putem usluge „povratnog poziva“, odnosno „USSD Call back“, pri čemu se odlazni pozivi u romingu ostvaruju ukucavanjem kratkog koda za „USSD Call Back“, koji je različit za različite operatore, za kojim sledi željeni broj.

U Vip mobile mreži usluga „USSD Callback“ nije omogućena.

U Telenor mreži ona se ostvaruje pozivanjem: *123*00(kod zemlje)(kod mreže)(pretplatnički broj)#, npr. *123*0038163123456# (više informacija može se naći na sajtu www.telenor.rs).

U MTS mreži ova usluga se ostvaruje pozivanjem *102*00(pozivni broj zemlje)(pozivni broj mreže, bez nule)(broj pretplatnika)# (više informacija može se naći na sajtu www.mts.rs).

6.Sezonske promocije objavljuju se na zvaničnim sajtovima operatora, pa se korisnici upućuju na njih radi najnovijih informacija.

Na dan 03.07.2018. godine aktuelne su sledeće promocije i dodaci:

MTS:

https://www.mts.rs/privatni/mobilna/roming/evropa-pripejd-paketi

https://www.mts.rs/privatni/mobilna/roming/mtel-roming-paketi

https://www.mts.rs/privatni/mobilna/roming/evropa-postpejd-paketi

https://www.mts.rs/privatni/mobilna/roming/100MB-na-10dana

https://www.mts.rs/poslovni/mobilna/tarife/roming-tarife#undefined2 (https://www.mts.rs/poslovni/podrska/mobilna/roming//mtel-roming-dodaci)

https://www.mts.rs/poslovni/mobilna/tarife/roming-tarife#undefined3 (https://www.mts.rs/poslovni/podrska/mobilna/roming/mtel-roming-dodaci)

https://www.mts.rs/poslovni/mobilna/tarife/roming-tarife#undefined4 (https://www.mts.rs/poslovni/podrska/mobilna/roming/evropa-roming-dodaci)

https://www.mts.rs/poslovni/mobilna/tarife/roming-tarife#undefined5 (https://www.mts.rs/poslovni/podrska/mobilna/roming/svet-roming-dodaci)

Telenor:

https://www.telenor.rs/sr/privatni/usluge/roming/postpejd/travelsure/travelsure-tarifni-dodaci/

https://www.telenor.rs/sr/biznis/ponuda/roming/biznis-roming/travelsure-tarifni-dodaci

Vip mobile:

https://www.vipmobile.rs/privatni/ponuda/romingTarifiranje govornih poziva:

Tarifiranje govornih poziva prikazano je u obliku +

Na primer:

* Tarifiranje 1s+1s znači da se tarifiranje vrši po sekundi razgovora
* Tarifiranje 30s+1s znači da se prvih 30 sekundi razgovora uvek naplaćuje čak i ako razgovor traje manje od 30 sekundi, a posle pola minuta tarifira se po sekundi.
*Tarifiranje 60s+60s znači da se tarifiranje vrši po svakom započetom minutu razgovora (ako razgovor traje manje od minut, naplatiće se minut, ako razgovor traje između 60 i 120 sekundi naplatiće se 2 minuta itd.)