Upitnici sa listom indikatora za godišnji izveštaj za 2016. godinu

 • Godišnji izveštaj za 2016. godinu za operatore elektronskih komunikacija - paketi usluga

  (GIP-201702)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2016. godinu za pružaoce internet usluga - finansijski deo

  (GIF-1.201702)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2016. godinu za pružaoce internet usluga - tehnički deo

  (GIT-1.201702)

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

 • Godišnji izveštaj za 2016. godinu za pružaoce usluga iznajmljivanja linija, iznajmljivanja dela kapaciteta linije - finansijski deo

  (GIF-2.201702)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2016. godinu za pružaoce usluga iznajmljivanja linija, iznajmljivanja dela kapaciteta linije - tehnički deo

  (GIT-2.201702)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2016. godinu za pružaoce usluga fiksne javne telefonske mreže (CDMA) - finansijski deo

  (GIF-3.201702)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2016. godinu za pružaoce usluga fiksne javne telefonske mreže (CDMA) - tehnički deo

  (GIT-3.201702)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2016. godinu za pružaoce usluga prenosa govora putem interneta (VOIP) - finansijski deo

  (GIF-4.201702)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2016. godinu za pružaoce usluga prenosa govora putem interneta (VOIP) - tehnički deo

  (GIT-4.201702)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2016. godinu za pružaoce usluga javne mobilne telekomunikacione mreže - finansijski deo

  (GIF-5.201702)

  Preuzmite PDF dokument