Upitnici sa listom indikatora za godišnji izveštaj za 2017. godinu

 • Godišnji izveštaj za 2017. godinu za podatke o infrastrukturi

  (GII-201801)

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

 • Godišnji izveštaj za 2017. godinu za operatore elektronskih komunikacija - paketi usluga

  (GIP-201801)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2017. godinu za pružaoce internet usluga - finansijski deo

  (GIF-1.201802)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2017. godinu za pružaoce internet usluga - tehnički deo

  (GIT-1.201802)

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

 • Godišnji izveštaj za 2017. godinu za pružaoce usluge iznajmljenih linija - finansijski deo

  (GIF-2.201802)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2017. godinu za pružaoce usluge iznajmljenih linija - tehnički deo

  (GIT-2.201801)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2017. godinu za pružaoce usluga fiksne javne telefonske mreže (CDMA) - finansijski deo

  (GIF-3.201802)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2017. godinu za pružaoce usluga fiksne javne telefonske mreže (CDMA) - tehnički deo

  (GIT-3.201801)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2017. godinu za pružaoce usluga prenosa govora putem interneta (VOIP) - finansijski deo

  (GIF-4.201802)

  Preuzmite PDF dokument

 • Godišnji izveštaj za 2017. godinu za pružaoce usluga prenosa govora putem interneta (VOIP) - tehnički deo

  (GIT-4.201801)

  Preuzmite PDF dokument