Tehnički uslovi

 • Tehnički uslovi za simetrične kablove sa više parica ili četvorki, namenjene za širokopojasne digitalne komunikacije

  Preuzmite PDF dokument

 • Tehnički uslovi za sisteme besprekidnog napajanja baznih stanica

  Preuzmite PDF dokument

 • Tehnički uslovi za ispravljače i ispravljačke sisteme za napajanje baznih stanica

  Preuzmite PDF dokument

 • Tehnički uslovi za invertore i invertorske sisteme za napajanje baznih stanica

  Preuzmite PDF dokument

 • Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije mobilne telekomunikacione mreže

  Preuzmite PDF dokument

 • Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije fiksne telekomunikacione mreže

  Preuzmite PDF dokument

 • Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije kablovsko distributivnih sistema

  Preuzmite PDF dokument

 • Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za Internet mreže

  Preuzmite PDF dokument

 • Tehnički uslovi za kablovske distribucione mreže, sisteme i sredstva

  Preuzmite PDF dokument