Uputstvo za prijavljivanje tehničkog pregleda radio-stanica

 
 • Uputstvo o merenjima tehničkih i drugih parametara radio-stanica u sistemima digitalnih funkcionalnih radio-mreža

  Preuzmite PDF dokument

 • Uputstvo o merenjima tehničkih i drugih parametara TV radio stanica koje emituju po standardu DVB-T2

  Preuzmite PDF dokument

 • Uputstvo o merenjima tehničkih i drugih parametara CDMA FWA baznih radio stanica u frekvencijskom opsegu 410-430 MHz

  Preuzmite PDF dokument

 • Uputstvo o merenjima tehničkih i drugih parametara radio stanica za frekvencijski modulisane emisije u privatnim telekomunikacionim mrežama

  Preuzmite PDF dokument

 • Uputstvo o merenjima tehničkih i drugih parametara baznih stanica mobilne telefonije

  Preuzmite PDF dokument

 • Uputstvo o merenjima tehničkih i drugih parametara difuznih radio-stanica za frekvencijski modulisane emisije

  Preuzmite PDF dokument

 • Uputstvo o merenjima tehničkih i drugih parametara radio-relejnih uređaja sa analognom i digitalnom modulacijom

  Preuzmite PDF dokument

 • Uputstvo o merenjima tehničkih i drugih parametara analognih radio stanica za emitovanje televizijskog signala

  Preuzmite PDF dokument