Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija

 
 • Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija za 2018. godinu

  (IFN.201801.2)

  Popunjavaju samo operatori koji su prestali sa obavljanjem delatnosti u 2018.godini

  Preuzmite PDF dokument

 • Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija za 2018. godinu

  (IFN.201801.1)

  Popunjavaju samo operatori koji su otpočeli obavljanje delatnosti u 2018.godini

  Preuzmite PDF dokument

 • Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija za 2017. godinu

  (IFN.201801)

  Preuzmite PDF dokument

 • Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija za 2016. godinu

  (IFN.201703)

   

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

 • Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija za 2017. godinu

  (IFN.201707)

  Popunjavaju samo operatori koji su otpočeli obavljanje delatnosti u 2017.godini

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

 • Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija za 2015. godinu

  (Obrazac IFN)

  Preuzmite PDF dokument

 • Uputstvo za popunjavanje upitnika

  Preuzmite PDF dokument

 • Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija za 2014. godinu

  (Obrazac IFN)

  Preuzmite PDF dokument

 • Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija za 2013. godinu

  (Obrazac IFN)

  Preuzmite PDF dokument

 • Upitnik za pružanje podataka od značaja za utvrđivanje visina naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija za 2012. godinu

  (Obrazac IFN)

  Preuzmite PDF dokument