• Mišljenje revizorske kuće PricewaterhouseCoopers o izveštaju operatora „Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o. za 2016. godinu

  29.01.2018.

  Preuzmite PDF dokument

 • Mišljenje revizorske kuće PricewaterhouseCoopers o izveštaju operatora Telekom Srbija a.d. za 2016. godinu

  29.01.2018.

  Preuzmite PDF dokument

 • Mišljenje revizorske kuće PricewaterhouseCoopers o izveštaju operatora Telekom Srbija a.d. za 2015. godinu

  05.01.2017.

  Preuzmite PDF dokument

 • Mišljenje revizorske kuće PricewaterhouseCoopers o izveštaju operatora „Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o. za 2015. godinu

  14.12.2016.

  Preuzmite PDF dokument

 • Mišljenje revizorske kuće PricewaterhouseCoopers o izveštaju operatora Telekom Srbija a.d. za 2014. godinu

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

  • Zaključak o usvajanju mišljenja nezavisnog revizora o izveštaju operatora Telekom Srbija a.d. za 2014. godinu

   Preuzmite PDF dokument

 • Mišljenje revizorske kuće PricewaterhouseCoopers o izveštaju operatora „Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o. za 2014. godinu

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

  • Zaključak o usvajanju mišljenja nezavisnog revizora o izveštaju operatora „Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o. za 2014. godinu

   Preuzmite PDF dokument

 • Mišljenje revizorske kuće PricewaterhouseCoopers o izveštaju operatora „Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o. za 2013. godinu

  Preuzmite PDF dokument

 • Zaključak o usvajanju mišljenja nezavisnog revizora o izveštaju operatora „Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o. za 2013. godinu

  Preuzmite PDF dokument

 • Mišljenje revizorske kuće PricewaterhouseCoopers o izveštaju operatora Telekom Srbija a.d. za 2013. godinu

  Preuzmite PDF dokument

 • Zaključak o usvajanju mišljenja nezavisnog revizora o izveštaju operatora Telekom Srbija a.d. za 2013. godinu

  Preuzmite PDF dokument