• Standardna ponuda za usluge međupovezivanja sa javnom fiksnom komunikacionom mrežom Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., maj 2016.

  Preuzmite PDF dokument

 • Standardna ponuda za usluge pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., april 2016.

  Preuzmite PDF dokument

 • Standardna ponuda za uslugu iznajmljivanja linija u veleprodaji Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., april 2016.

  Preuzmite PDF dokument

 • Standardna ponuda za uslugu terminacije poziva u mobilnoj mreži operatora Telenor d.o.o., april 2016.

  Preuzmite PDF dokument

 • Standardna ponuda za uslugu terminacije poziva u mobilnoj mreži operatora Vip mobile d.o.o., april 2016.

  Preuzmite PDF dokument

 • Standardna ponuda za uslugu terminacije poziva u mobilnoj mreži Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d., mart 2016.

  Preuzmite PDF dokument

 • Standardna ponuda za usluge širokopojasnog pristupa u veleprodaji Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., avgust 2015. godine

  Preuzmite PDF dokument

 • Standardna ponuda za međupovezivanje sa javnom fiksnom mrežom Radijus vektor


  Preuzmite PDF dokument

 • Standardna ponuda za međupovezivanje sa javnom fiksnom mrežom operatora Kopernikus Technology d.o.o., mart 2015.


  Preuzmite PDF dokument

 • Standardna ponuda za međupovezivanje sa javnom fiksnom mrežom operatora Telemark Systems d.o.o., april 2015.


  Preuzmite PDF dokument