Pravilnici i ostala opšta akta

Pravilnici iz oblasti radiokomunikacija

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 16/15)

  Pravilnik je objavljen 9. februara 2015, a stupio je na snagu 17. februara 2015.

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 28/13)


  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 60/11)


  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

  • Izveštaj o nepravilnosti korišćenja radio frekvencijskog spektra

   Preuzmite PDF dokument

  • Zapisnik kontrolora

   Preuzmite PDF dokument

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji

   („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 35/13)


   Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o načinu korišćenja radio stanica na domaćim i stranim vazduhoplovima, lokomotivama, brodovima i drugim plovilima

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 60/11)

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

 • Pravilnik o načinu korišćenja amaterskih radio stanica

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 52/11)


  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 8/11)

  Obrasci zahteva za izdavanje pojedinačnih dozvole za korišćenje radio-frekvencija nalaze se na strani Uputstva i obrasci>Radio-stanica

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti