Pravilnici i ostala opšta akta

 • Pravilnik o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 791–821/832–862 MHz

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 70/15)

  Pravilnik je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 50/15)

  Pravilnik stupa na snagu 17. juna 2015.

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 33/15)

  Pravilnik je objavljen 2. aprila 2015, a stupio je na snagu 10. aprila 2015. godine

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 30/15)

  Pravilnik je objavljen 27. marta 2015, a stupio je na snagu 28. marta 2015. godine

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 18/15)

  Pravilnik je objavljen 13. februara 2015, a stupa na snagu 21. februara 2015. godine

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710 – 1785/1805-1880 MHz

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 136/14)

  Pravilnik stupa na snagu 13. decembra 2014. godine

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu

  (Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 86/14)

  Pravilnik stupa na snagu 23. avgusta 2014. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji („Službeni glasnik RS“ broj 55/12).

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i stambenih objekata

  („Službeni glasnik RS“ broj 123/12)

  Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS” broj 44/10), na predlog Republičke agencije za elektronske komunikacije, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija donosi Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i stambenih objekata.

  Pravilnik stupa na snagu 5. januara 2013. godine.

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

  • RATEL-ov predlog Pravilnika o postavljanju elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme pri izgradnji poslovnih i stambenih zgrada

   Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 55/12)

  Nakon donošenja Odluke o izmenama Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u Republici Srbiji („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 18/12), a na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, broj 44/10), ministar za kulturu, informisanje i informaciono društvo, na predlog Republičke agencije za elektronske komunikacije, u saradnji sa organom nadležnim za oblast radiodifuzije, donosi Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji.
  Pravilnik je stupio na snagu 9. juna 2012. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji („Službeni glasnik RS“ broj 12/11).

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

  • RATEL-ov predlog Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji

   Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o načinu i uslovima određivanja zone elektronske komunikacione infrastrukture i pripadajuće opreme, zaštitne zone i radio koridora i obavezama investitora radova i izgradnje objekata

  ("Službeni glasnik RS" broj 16/12)

  Na osnovu čl. 45. stav 2. i 46. stav 3. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj 44/10), ministar kulture, informisanja i informacionog društva, na predlog Republičke agencije za elektronske komunikacije, donosi Pravilnik o načinu i uslovima određivanja zone elektronske komunikacione infrastrukture i pripadajuće opreme, zaštitne zone i radio koridora i obavezama investitora radova i izgradnje objekata
  Pravilnik stupa na snagu 15.3.2012. godine.

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

  • RATEL-ov predlog Pravilnika o načinu i uslovima određivanja zone elektronske komunikacione infrastrukture i pripadajuće opreme, zaštitne zone i radio koridora i obavezama investitora radova i izgradnje objekata

   Preuzmite PDF dokument