Pravilnici i ostala opšta akta

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu

  Preuzmite PDF dokument

 • Odluka o načinu vođenja registara, evidencija i baza podataka Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge i njihovom objavljivanju na internet stranici Agencije

  Preuzmite PDF dokument

 • Odluka o dinamici snižavanja cena rominga

  Preuzmite PDF dokument

 • Procedura za prinudnu naplatu naknada

  Preuzmite PDF dokument