Pravilnici i ostala opšta akta

 • Odluka o dinamici snižavanja cena rominga

  Preuzmite PDF dokument

 • Procedura za prinudnu naplatu naknada

  Preuzmite PDF dokument

 • Odluka o načinu vođenja registara, evidencija i baza podataka Republičke agencije za elektronske komunikacije

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

  • Uputstvo u vezi sa podacima koji se objavljuju u registrima, evidencijama i bazama podataka Republičke agencije za elektronske komunikacije

   Preuzmite PDF dokument