Planovi raspodele

 • Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele za frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

  („Službeni glasnik RS“ broj 102/16)

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele za frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

  („Službeni glasnik RS“ broj 33/15)

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za rad u radio-frekvencijskim opsezima 1710-1785/1805-1880 MHz

  („Službeni glasnik RS“, broj 125/14)

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija za rad u radiofrekvencijskim opsezima 1710–1785/1805–1880 MHz

  („Službeni glasnik RS“, broj 112/14)

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za rad u frekvencijskim opsezima 791–821/832–862 MHz

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 94/14)

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija za sisteme za pružanje javne elektronske komunikacione usluge – širokopojasne bežične pristupne sisteme (BWA), mobilne/ fiksne komunikacione mreže (MFCN) u frekvencijskim opsezima 3400–3600 MHz i 3600–3800 MHz

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

  (31.01.2014. („Službeni glasnik RS“ broj 10/14))

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/ lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

  (25.10.2013. („Službeni glasnik RS“, broj 93/13))

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o utvrđivanju plana raspodele frekvencija/lokacija/zona raspodele za terestričke digitalne tv radio-difuzne stanice u UHF opsegu za teritoriju Republike Srbije

  16.08.2013. („Službeni glasnik RS“ broj 73/13)

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

  10.04.2012. („Službeni glasnik RS“ broj 30/12)

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

  05.02.2012. („Službeni glasnik RS“, broj 9/12)

  Preuzmite PDF dokument

 • Plan o izmenama Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radiodifuzne stanice

  20.01.2010. („Službeni glasnik RS“, broj 2/10)

  Preuzmite PDF dokument

 • Plan raspodele frekvencija za radio sisteme u frekvencijskom opsegu 410-420/420-430 MHz

  11.02.2009. („Službeni glasnik RS“, broj 8/09)

  Preuzmite PDF dokument

 • Plan raspodele radio frekvencija za UMTS/IMT-2000 radio sistem

  20.02.2008. („Službeni glasnik RS“, broj 17/08)

  Preuzmite PDF dokument

 • Plan raspodele radio frekvencija za GSM/DCS 1800 radio sistem

  20.02.2008. („Službeni glasnik RS“, broj 17/08)

  Preuzmite PDF dokument