• Tehnički sporazum između administracija Austrije, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Srbije, Slovačke Republike i Slovenije o koordinaciji u pograničnim oblastima, terestričkih sistema namenjenih za pružanje elektronskih komunikacionih usluga u frekvencijskom opsegu 790-862 MHz

  Preuzmite PDF dokument

 • Tehnički sporazum između administracija Austrije, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Srbije, Slovačke Republike i Slovenije o koordinaciji u pograničnim oblastima, terestričkih sistema namenjenih za pružanje elektronskih komunikacionih usluga u frekvencijskim opsezima 1920-1980 MHz i 2110-2170 MHz

  Preuzmite PDF dokument

 • Multilateralni okvirni sporazum između administracija Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Mađarske, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovenije, Turske i Ukrajine o frekvencijskom planu za buduću digitalnu terestričku televiziju u frekvencijskom opsegu 470-694 MHz

  Preuzmite PDF dokument

 • Sporazum o koordinaciji frekvencija za digitalnu terestričku televiziju u frekvencijskom opsegu 470-694 MHz između administracija Rumunije i Republike Srbije

  Preuzmite PDF dokument

 • Sporazum o koordinaciji frekvencija za digitalnu terestričku televiziju u frekvencijskom opsegu 470-694 MHz između administracija Crne Gore i Republike Srbije

  Preuzmite PDF dokument

 • Sporazum o koordinaciji frekvencija za digitalnu terestričku televiziju u frekvencijskom opsegu 470-694 MHz između administracija Republike Makedonije i Republike Srbije

  Preuzmite PDF dokument

 • Sporazum o koordinaciji frekvencija za digitalnu terestričku televiziju u frekvencijskom opsegu 470-694 MHz između administracija Hrvatske i Republike Srbije

  Preuzmite PDF dokument

 • Sporazum o koordinaciji frekvencija za digitalnu terestričku televiziju u frekvencijskom opsegu 470-694 MHz između administracija Republike Srbije i Mađarske

  Preuzmite PDF dokument

 • Sporazum o koordinaciji frekvencija za digitalnu terestričku televiziju u frekvencijskom opsegu 470-694 MHz između administracija Bugarske i Republike Srbije

  Preuzmite PDF dokument

 • Sporazum o koordinaciji frekvencija za digitalnu terestričku televiziju u frekvencijskom opsegu 470-694 MHz između administracija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije

  Preuzmite PDF dokument