• Pravilnik o bližim uslovima za upis u Evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima

  Preuzmite DOCX dokument

 • Prijava za upis u evidenciju posebnih CERT-ova

  Preuzmite DOCX dokument

 • Model Akta o bezbednosti IKT sistema

  Preuzmite DOCX dokument

 • Procedura za upis u evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima

  Preuzmite PDF dokument

 • Uredba o utvrđivanju Liste poslova u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja

  Preuzmite PDF dokument

 • Uredba o bližem uređenju mera zaštite informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja

  Preuzmite PDF dokument

 • Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja

  Preuzmite PDF dokument

 • Uredba o postupku dostavljanja podataka, listi, vrstama i značaju incidenata i postupku obaveštavanja o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja

  Preuzmite PDF dokument