• Zaključak o usvajanju Izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta lokalnog pristupa elementima mreže koji se pruža na fiksnoj lokaciji

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o analizi veleprodajnog tržišta lokalnog pristupa elementima mreže koji se pruža na fiksnoj lokaciji

  Preuzmite PDF dokument

 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o analizi veleprodajnog tržista terminacije poziva u mobilnoj mreži

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u mobilnoj mreži

  Preuzmite PDF dokument

 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o analizi veleprodajnog tržista terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji

  Preuzmite PDF dokument

 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta originacije poziva u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o analizi veleprodajnog tržišta originacije poziva u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji

  Preuzmite PDF dokument

 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o analizi maloprodajnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o analizi maloprodajnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji

  Preuzmite PDF dokument