Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Višnjićeva 8
11000 Beograd
Srbija

Kontakt centar: 011/32 42 673
Faks: 011/32 32 537

PIB: 103986571

veb adresa: www.ratel.rs
e-mail: ratel@ratel.rs

Direktor

dr Milan Janković
Tel: 011/
20 26 800
e-mail: milan.jankovic@ratel.rs

Odnosi s javnošću

Kontakt osoba: Aleksandra Stefanović
Tel: 011/20 26 808
e-mail: aleksandra.stefanovic@ratel.rs


Kontakt osoba: Zorica Panić
Tel: 011/20 26 811
e-mail: zorica.m.panic@ratel.rs

Sektor za regulativu

Kontakt osoba: mr Mirjana Arsekić Kraković, pomoćnica direktora

Tel: 011/20 26 894

e-mail: mirjana.krakovic@ratel.rs

1. Služba za pravne poslove u elektronskim komunikacijama

Kontakt osoba: Mirko Burazor Tel: 011/20 26 870 e-mail: mirko.burazor@ratel.rs

2. Služba za tehničke propise

Kontakt osoba: Ljubica Marković
Tel: 011/20 26 882
e-mail: ljubica.markovic@ratel.rs

3. Služba za radio-komunikacije

Kontakt osoba: Dragan Lukić

Tel: 011/ 20 26 848

e-mail: dragan.lukic@ratel.rs

Sektor za ekonomske poslove i analizu tržišta

Kontakt osoba: dr Ljiljana Matavulj, pomoćnica direktora Tel: 011/20 26 850

e-mail: ljiljana.matavulj@ratel.rs

1. Služba za analizu tržišta i računovodstvo troškova

Kontakt osoba: mr Vesna Tintor Tel: 011/20 26 861 e-mail:vesna.tintor@ratel.rs

2. Služba za računovodstvo i finansije

Kontakt osoba: Ljiljana Đukić
Tel: 011/20 26 860
e-mail: ljiljana.djukic@ratel.rs

3. Odsek za nabavke

Kontakt osoba: Ljiljana Cvetić
Tel: 011/20 26 818
e-mail: ljiljana.cvetic@ratel.rs

Sektor za logistiku

Kontakt osoba: dr Vladica Tintor, pomoćnik direktora
Tel: 011/20 26 801
e-mail:vladica.tintor@ratel.rs

1. Služba za opšte poslove

Kontakt osoba: dr Dejan Šuput

Tel: 011/20 26 909

e-mail: dejan.suput@ratel.rs

2. Služba za eRATEL

Kontakt osoba: Tomislav Ranđić
Tel: 011/
20 26 817
e-mail:tomislav.randjic@ratel.rs

3. Služba za kontrolu

Kontakt osoba: Duško Kostić

Tel: 011/ 3194060

e-mail:dusko.kostic@ratel.rs

Kontrolno-merni centar Beograd

Tel: 011/31 94 060

Kontrolno-merni centar Niš

Tel: 018/561 254

Sektor za poštanske usluge

Kontakt osoba: dr Nikola Trubint, pomoćnik direktora
Tel: 011/2026 807
e-mail: nikola.trubint@ratel.rs