Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Palmotićeva 2
11103 Beograd
PAK 106306
Srbija

Kontakt centar: 011/32 42 673
Faks: 011/32 32 537

PIB: 103986571

veb adresa: www.ratel.rs
e-mail: ratel@ratel.rs

Direktor

dr Vladica Tintor
Tel: 011/
20 26 800
e-mail: vladica.tintor@ratel.rs

Odnosi s javnošću

Kontakt osoba: Zorica Panić
Tel: 011/20 26 811
e-mail: zorica.m.panic@ratel.rs