Ratel

Ratel

Javne konsultacije
Trenutno su u proceduri javnih konsultacija dva nacrta podzakonskih akata

Javni poziv
za prijavu lica koja nameravaju da koriste frekvencije iz frekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za sisteme za pružanje javne elektronske komunikacione usluge - širokopojasne bežične pristupne sisteme (BWA), mobilne/fiksne komunikacione mreže (MFCN)

RATEL-ova NOVA ADRESA

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Palmotićeva 2
11103 Beograd
PAK: 106306