Ratel

Ratel

Javne konsultacije
Trenutno nema dokumenata na javnim konsultacijama

Javni poziv
operatorima da se izjasne o uslovima korišćenja CLL tehnologije u Republici Srbiji

RATEL-ova NOVA ADRESA

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Palmotićeva 2
11103 Beograd
PAK: 106306