Ratel

Ratel

Javne konsultacije

Javne konsultacije o Nacrtu Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja

Javne konsultacije o Izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta širokopojasnog pristupa (tržište 5)


Javni poziv

Trenutno nema javnih poziva koji su u toku

Kvartalni pregledi tržišta elektronskih komunikacija

Mobilna telefonija - pokrivenost signalom

Informaciona bezbednost