Novosti

Predstavljanje RATEL-a na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu
01.06.2018.

U okviru saradnje Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i RATEL-a, Sektor za elektronske komunikacije je u utorak, 29. maja 2018. godine, studentima i profesorima FTN-a predstavio aktuelne projekte iz svoje nadležnosti. Predavanjima su prisustvovali studenti i profesori Katedre ze teorijsku elektrotehniku, Katedre za telekomunikacije i obradu signala, kao i Katedre za poštanski saobraćaj i komunikacije.

Prezentovane su aktivnosti u sklopu projekata Benchmarking-a mobilnih mreža, RATEL NetTest aplikacije, monitoringa radio-frekvencijskog spektra, replaniranje digitalne televizije, priprema plana implementacije digitalnog radija, implementacije baze podataka o raspoloživim kapacitetima elektronske komunikacione mreže. Poseban fokus je bio na EMF RATEL sistemu za kontinualno praćenje nivoa elektromagnetnog polja, koji je RATEL realizovao u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka.

Osim prezentacija, bilo je reči i o nastavku i proširenju saradnje Agencije i FTN-a, kroz zajednička istraživanja i projekte, kao i studentske stručne prakse. S obzirom na pozitivne komentare studenata i profesora, ovakav vid saradnje će biti nastavljen.