Novosti

Nastavak proširenja EMF RATEL sistema
30.05.2018.

EMF RATEL je sistem za kontinualno praćenje nivoa elektromagnetnog polja koje potiče od elektronskih komunikacionih mreža i opreme. Postojeći sistem proširen je integracijom dodatnog senzora, koji je postavljen na zgradu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je saradnik RATEL-a na projektu realizacije EMF RATEL sistema i do sada je značajno doprineo sveukupnom uspehu projekta i efikasnosti uspostavljenog sistema. Takođe, RATEL i Fakultet tehničkih nauka imaju potpisan ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji.

Imajući u vidu da je dalji razvoj i proširenje sistema u toku, te da je EMF RATEL otvoreni projekat, pozivamo zainteresovana pravna lica i institucije da se uključe u izgradnju mreže senzora u Republici Srbiji, na taj način što će nas kontaktirati putem mejl adrese: ratel@ratel.rs.

Dodatne informacije o EMF RATEL sistemu i rezultatima merenja nalaze se na portalu: emf.ratel.rs.