Novosti

Studenti Elektronskog fakulteta i Visoke tehničke škole iz Niša u poseti RATEL-ovom Kontrolno-mernom centru “Niš“
29.05.2018.

Grupa profesora i studenata Elektronskog fakulteta i Visoke tehničke škole iz Niša je 22.05.2018. godine boravila u stručnoj poseti RATEL-ovom Kontrolno-mernom centru u Nišu. Grupu od 30 kolega predvodila je dr Vera Marković, redovni profesor Elektronskog fakulteta.

Studenti su upoznati sa redovnim aktivnostima zaposlenih u Kontrolno-mernom centru koje se odnose na kontrolu korišćenja radiofrekvencijskog spektra, kao i sa aktuelnim RATEL-ovim projektima kao što su izgradnja sistema daljinski upravljanih kontrolno-mernih stanica, uporedno merenje parametara kvaliteta u mrežama mobilne telefonije (Mobile Network Benchmarking) i izgradnja sistema za kontinualno merenje nivoa EM polja u urbanim sredinama (EMF RATEL).

Ovom posetom je nastavljena saradnja RATEL-a sa Elektronskim fakultetom i Visokom tehničkom školom iz Niša. Kolege iz ove dve visokoškolske ustanove su izrazile posebno zadovoljstvo zbog veoma uspešne posete i izrazile želju za proširenjem saradnje u cilju daljeg upoznavanja studenata sa savremenim tehnologijama koje se primenjuju u kontroli korišćenja radiofrekvencijskog spektra i kontroli parametara kvaliteta u elektronskim komunikacionim mrežama.