Novosti

Studijsko putovanje članova mini odbora BEREC-a u Severnu Ameriku
24.04.2018.

U okviru studijskog putovanja koje Telo evropskih regulatora za elektronske komunikacije (BEREC) organizuje jednom godišnje, direktor RATEL-a dr Vladica Tintor je posetio Kanadu i SAD, zajedno sa ostalim članovima mini borda BEREC-a za 2018. godinu, koji čine: Johanes Gungl (RTR), Sebastijan Soriano (ARCEP), Džeremi Godfri, (COMREG), Dan Sjebol (PTS) i Džordž Mihaelides (OCECPR).

Delegacija BEREC-a se prilikom posete Kanadi sastala s predstavnicima kanadskog nacionalnog regulatora (CRTC), resornog ministarstva, operatora i kompanija koje se bave digitalnim tehnologijama. U razgovoru s predstavnicima kanadskih institucija i privrede, posebna pažnja je bila posvećena aktuelnim temama koje se tiču tehnologija 5Gi mrežne neutralnosti, a razmatrani su i načini podsticanja investicija u razvoj širokopojasnih mreža.

Nakon toga, delegacija BEREC-a je u Vašingtonu posetila kolege iz američkih regulatornih tela za oblast telekomunikacija i trgovine (FCC, FTC i NTIA) s kojima je razgovarala o pitanjima RF spektra i tehnologija 5G. Predstavnici BEREC-a su bili posebno zainteresovani za aktuelnu diskusiju o mrežnoj neutralnosti, koja se u SAD trenutno odvija na ovu temu.

BEREC svake godine organizuje posetu nekoj od zemalja koje nisu članice BEREC-a kako bi, kroz razgovor s predstavnicima nacionalnih regulatornih tela, ministarstava i operatora, stekao uvid u njihova tržišta elektronskih komunikacija i digitalno okruženje. Ovogodišnje studijsko putovanje je bilo prilika za predsedavajućeg i zamenike predsedavajućeg BEREC-a da kroz razmenu iskustava s kolegama iz kanadskog regulatornog tela uspostave osnove za dalju saradnju.

Više informacija možete naći na vebsajtu BEREC-a:

http://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/4877-engaging-with-stakeholders-berecs-study-trip-to-north-america