Novosti

EMF RATEL sistem proširen sa još šest senzora
18.04.2018.

U decembru 2017. godine pokrenut je projekat izgradnje sistema za praćenje i uvid u promene nivoa elektromagnetskih polja (Electromagnetic Fields) u Republici Srbiji - EMF RATEL. Sistem koristi mrežu senzora preko kojih se obavlja kontinuirano i dugotrajno praćenje nivoa ukupnog električnog polja koje potiče od elektronskih komunikacionih mreža i opreme.

RATEL je nastavio da postavlja senzore u mreži na odgovarajuće lokacije u urbanim sredinama. Sistem je sada proširen sa još šest senzora, koji su postavljeni na studentske domove: Vera Blagojević I, Kralj Aleksandar I, 4. april, Karaburma, Žarko Marinović i na objekat u Zemunu u Ugrinovačkoj ulici.

Nastavlja se izgradnja mreže senzora za merenje nivoa elektromagnetskih polja. Kako je ovo otvoren projekat, ovom prilikom pozivamo zainteresovana pravna lica i institucije da se uključe u izgradnju mreže senzora u Republici Srbiji. RATEL će iste integrisati u postojeći sistem.
Kontakt za učešće u projektu izgradnje mreže senzora: ratel@ratel.rs.

Zainteresovani građani mogu da pristupe podacima o merenjima elektromagnetskih polja na interaktivnom portalu: emf.ratel.rs