Novosti

Novi UO u Institutu za standardizaciju Srbije
18.04.2018.

Rešenjem Vlade Srbije o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Srbije, Ljubica Marković, glavni savetnik za terminalnu opremu u Ratelu , izabrana je za člana Upravnog odbora na period od 4 godine.

Predstavnici Ratela učestvuju u radu Stručnog saveta i Skupštine kao i komisija za standarde NETSI, KS N210 i KS A331 koje rade u okviru Instituta za standardizaciju,ali i tehničkih komiteta evropskih organizacija za standardizaciju ETSI, CENELEC i CEN. Rad stručnjaka iz Ratela u tehničkim komitetima je, dodatna podrška implementaciji propisa Evropske unije u nacionalno zakonodavstvo, realizovanju važnih projekata, kao i unapređenju ugleda agencije i Republike Srbije u stručnoj javnosti.

Pored aktivnosti povodom izgradnje kapaciteta Republike Srbije u primeni evropskih standarda, članovi komisija rade na donošenju i preispitivanju standarda iz oblasti rada tehničkih komiteta ETSI, CENELE i CEN-a.