Novosti

Međunarodna konferencija o izazovima sajber bezbednosti (Cybersecurity Challenge)
30.03.2018.

Predstavnici RATEL-a su učestvovali na konferenciji o izazovima sajber bezbednosti (Cybersecurity Challenge), održanoj 26. marta 2018. godine u Sofiji. Konferencija je održana u okviru Prvog bugarskog predsedavanja Savetom Evropske unije, u organizaciji Ministarstva saobraćaja, informacionih tehnologija i komunikacija i Državne agencije za elektronsku upravu Republike Bugarske.

Cilj konferencije je bila diskusija o bezbednosti informacionih sistema i njihovoj otpornosti na sajber napade kao strateškim prioritetima u svim zemljama Evropske unije. Na skupu je učestvovalo više od 150 delegata iz vladinog sektora, privatnih kompanija i nevladinih organizacija iz Evrope.

Gosti na zvaničnom otvaranju konferencije su bili evropska komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo Marija Gabriel i zamenik premijera republike Bugarske Tomislav Dončev. Među panelistima su bili izvršni direktor Evropske agencije za bezbednost mreža i podataka (ENISA), Udo Helbreht, vršilac dužnosti direktora CERT-EU, Ken Dikatel, i drugi stručnjaci iz oblasti zaštite informacionih sistema.

Program je bio podeljen na četiri panela:

1. Evropski ekosistem informacione bezbednosti
2. Bezbednost Interneta
3. Postizanje informacione otpornosti - upravljanje reakcijom na krizu na tehničkom i operativnom nivou
4. Promena načina razmišljanja - put ka istinskoj informacionoj otpornosti kroz saradnju na strateškom i političkom nivou.

RATEL-ova delegacija je, kroz razgovore sa ostalim delegatima, inicirala uključivanje Nacionalnog CERT-a u sve oblike saradnje u oblasti sajber bezbednosti koje zemlji kandidatu za pridruživanje Evropskoj uniji stoje na raspolaganju.