Novosti

Učešće RATEL-a na konferenciji SecurePath 2018
27.03.2018.

Na konferenciji SecurePath 2018 posvećenoj bezbednosti informacionih sistema, održanoj 27.3.2018. u organizaciji kompanije SAGA, direktor RATEL-a dr Vladica Tintor je predstavio položaj, ulogu i nadležnosti Nacionalnog CERT-a Republike Srbije u prevenciji bezbednosnih rizika u IKT sistemima, kroz važeći zakonski okvir u ovoj oblasti. Dodatno, predstavljena je i Evidencija Posebnih CERT-ova čije je vođenje u nadležnosti Nacionalnog CERT-a, kao i način i postupak rešavanja incidenata, kroz ostvarivanje saradnje i koordinacije na nacionalnom nivou sa nadležnim institucijama.

Direktor je u svom obraćanju posebno istakao značaj uspostavljanja međunarodne saradnje i predstavio buduće planove RATEL-a na ovom polju, dodajući da je jedan od primarnih ciljeva u narednom periodu uspostavljanje Internet stranice Nacionalnog CERT-a čiji će integralni deo biti sistem za prijavu incidenata, ali i ispunjenje propisanih uslova za učlanjenje u međunarodnu organizaciju FIRST, imajući u vidu da je Nacionalni CERT već izlistan na sajtu organizacije Trusted Introducer.

Predavači na skupu su bili i Jorg Stefan, konsultant za bezbednost u IBM-u, dr Dragan Pleskonjić, direktor za informacionu bezbednost u kompaniji IGT i dr Milan Kukrika, redovni profesor Beogradskog univerziteta. Teme su bile analiza ranijih napada na IKT sisteme i mogućnost predviđanja napada koji se očekuju u budućnosti, primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u zaštiti IKT sistema i implementacija sistema za zaštitu podataka o ličnosti. Prezentaciju o svojim iskustvima su održali i predstavnici CERT-a Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.