Novosti

Prvi plenarni sastanak BEREC-a održan u Bratislavi
09.03.2018.

U Bratislavi, u Slovačkoj se od 8. do 9. marta 2018. godine održavaju 34. plenarna sednica Tela evropskih regulatora za elektronske komunikacije (BEREC) i 1. generalna skupština Grupe evropskih regulatora (IRG) za 2018. godinu, kojima prisustvuje i delegacija RATEL-a, predvođena direktorom dr Vladicom Tintorom. Glavne teme na dnevnom redu prvog plenarnog sastanka BEREC-a u 2018. godini su: mrežna neutralnost, roming i tarifiranje telefonskih razgovora unutar Evropske unije, smernice za određivanje operatora sa značajnom tržišnom snagom i novi evropski regulatorni okvir za oblast elektronskih komunikacija.

Tokom 2018. godine BEREC-om predsedava gospodin Johanes Gungl iz austrijskog regulatornog tela (RTR), a zamenici predsedavajućeg, odnosno ostali članovi mini-odbora su: Džeremi Godfri iz irskog regulatornog tela (ComReg), Sebastijan Soriano iz francuskog regulatornog tela (ARCEP), Džordž Mikaelides iz kiparskog regulatornog tela (OCECPR), Dan Sjeblom iz švedskog regulatornog tela (PTS) i Vladica Tintor iz srpskog regulatornog tela (RATEL).

Pre početka generalne skupštine Grupe evropskih regulatora, održan je sastanak zemalja koje nisu članice EU, kojim je predsedavao direktor RATEL-a Vladica Tintor.Na sastanku, kome su prisustvovali predstavnici regulatornih tela iz Lihtenštajna, Švajcarske, Norveške, Islanda, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Srbije, najviše reči je bilo o tome na koji način primena novog regulatornog okvira Evropske unije može da se odrazi na zemlje koje nisu članice EU.

Osim toga, na inicijativu Roberta Viole, generalnog direktora Generalnog direktorata za komunikacije, mreže, sadržaj i tehnologiju (DG CONNECT) Evropske komisije, na marginama skupa je održan sastanak između predstavnika Evropske komisije i predstavnika četiri zemlje iz regiona Zapadnog Balkana na temu primene Strategije za Zapadni Balkan, s akcentom na snižavanju cena rominga između zemalja iz regiona i članica Evropske unije.