Novosti

RATEL sa predstavnicima Saveta stranih investitora
02.03.2018.

Tradicionalni sastanak predstavnika RATEL-a i Saveta stranih investitora održan je danas sa temom “Plan rada Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018.” Odbor za telekomunikacije i informacione tehnologije Saveta stranih investitora okuplja 30 članica uključujući i mobilne operatore koji rade na teritoriji Srbije.

Na sastanku je predstavljeno osam prioritetnih zadataka u radu RATEL-a u 2018. godini od kojih se najviše aktivnosti očekuje na implementaciji budućih zakonskih rešenja iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.

“Agencija prati cene rominga na regionalnom nivouu poslednje tri godine, već neko vreme merimo sa 9 senzora nivo elektromagnetnog polja u urbanim sredinama. Do kraja godine planiramo postavljanje još 14 senzora ali u ovom projektu mogu da učestvuju i druga lica čiji će senzori biti priključeni na našu mrežu. U okviru povećanja efikasnosti radiofrekvencijskog spektra pripremiće se novi Plan namene i planovi raspodele. Agencija će do kraja godine imati ukupno 11 mernih stanica za monitoring RF spektra. Mi smo radili uporedno merenje parametara kvaliteta mobilnih mreža u 35 gradova, obavljeno je 6000 poziva i 100 000 sesija prenosa podataka na svim raspoloživim tehnologijama. Svi ovi podaci javno su predstavljeni i mogu se naći na internet adresi RATEL-a”, rekao je dr Vladica Tintor direktor RATEL-a i dodao da je Nacionalni CERT u nadležnosti agencije već dve godine, a od nedavno smo članovi Trusted Introducer, međunarodne platforme za podršku aktivnostima centara za reagovanje na ugrožavanje bezbednosti informacionih sistema “

Sastanku RATEL-a i Saveta stranih investitora prisustvovali su predstavnici operatora Vip Mobile, Telekoma Srbija, Telenora, kompanije Nokia Solutions, Evropske banke za obnovu i razvoj i advokatskih kancelarija iz Beograda.