Novosti

Projekat uporedne analize parametara kvaliteta mobilnih mreža (Benchmarking)
29.12.2017.

U cilju podsticanja konkurentnosti, ekonomičnosti i efikasnosti mobilnih komunikacija, stalnog unapređenja kvaliteta usluga u mobilnim komunikacionim mrežama, kao i radi pouzdanog i nepristrasnog informisanja korisnika o kvalitetu mobilnih komunikacionih mreža, Agencija je sprovela prva sveobuhvatna uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga mobilnih komunikacionih mreža (Benchmarking mobilnih mreža), operatora: Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile, dostupnih krajnjim korisnicima u Republici Srbiji.

Benchmarking mobilnih mreža je obavljen u septembru i oktobru ove godine i obuhvatao je merenja radio-parametara za tehnologije 2G/3G/4G i merenja parametara kvaliteta (KPI – Key Performance Indicator, ključni indikatori performansi) za govornu uslugu i usluge prenosa podataka.

Rezultate i metodologiju merenja je moguće videti na Internet stranici Agencije:
http://benchmark.ratel.rs.

Krajnji korisnici usluga mobilnih komunikacionih mreža u Republici Srbiji, kao i svi zainteresovani, mogu da pristupe podacima o merenjima Benchmarking-a mobilnih mreža na interaktivnom portalu:
http://benchmark.ratel.rs/portal.