Novosti

Projekat EMF RATEL
29.12.2017.

Elektromagnetska polja su stalno prisutna u životnom okruženju. Tehnološki napredak društva dovodi do razvoja novih elektronskih komunikacionih mreža i povećanja broja elektronske komunikacione opreme i uređaja.

S tim u vezi, Agencija je pokrenula projekat izgradnje sistema za praćenje i uvid u promene nivoa elektromagnetskih polja (Electromagnetic Fields) u Republici Srbiji - EMF RATEL. Sistem koristi mrežu senzora preko kojih se obavlja kontinuirano i dugotrajno praćenje nivoa ukupnog električnog polja koje potiče od elektronskih komunikacionih mreža i opreme.

Agencija će dalje razvijati mrežu senzora za merenje nivoa elektromagnetskih polja, postavljanjem novih senzora širom zemlje.

Zainteresovani građani mogu da pristupe podacima o merenjima nivoa elektromagnetskih polja na interaktivnom portalu: emf.ratel.rs.